Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru

 

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru (PDF, 1.7mb)

Ydych chi’n nyrs newydd gymhwyso neu wedi bod yn nyrsio ers blynyddoedd? Gall symud i Gymru eich helpu chi i ddatblygu eich gyrfa.

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru (PDF, 6.09mb)    

Pan rydych chi'n dewis Cymru ar gyfer eich gyrfa feddygol rydych chi'n dewis cyfleusterau ardderchog, gwasanaeth iechyd arloesol, amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi sydd wedi'u trefnu'n dda. Rydych chi'n dewis gwlad amrywiol fydd yn cynnig ffordd wych o fyw wrth i chi gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa feddygol.

Defnyddiwch y map cyferbyn rhyngweithiol i ddod o hyd i Fyrddau Iechyd a lleoliadau Ymddiriedolaeth a'r hyn y mae'r ardaloedd lleol i'w cynnig. 

Cysylltwch â ni
01443 848576 neu 01443 848553

Ebost: ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru