Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru

 

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru   (PDF, 2.3mb)    

Wrth ddewis Cymru ar gyfer eich gyrfa feddygol rydych chi'n dewis cyfleusterau ardderchog, gwasanaeth iechyd arloesol, amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi sydd wedi'u trefnu'n dda. Rydych chi'n dewis gwlad amrywiol fydd yn cynnig ffordd wych o fyw wrth i chi gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa feddygol. 

Defnyddiwch y map rhyngweithiol i ddod o hyd i leoliadau’r Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd a'r hyn sydd gan yr ardaloedd lleol i'w gynnig, neu gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr arbenigedd sydd o ddiddordeb i chi isod: 

Hyfforddiant Meddygaeth Teulu    
Hyfforddiant Meddygol Craidd    

Hyfforddiant seiciatreg yng Nghymru
Fel seiciatrydd dan hyfforddiant yng Nghymru byddwch yn gweithio mewn cyfleusterau arloesol, yn dysgu gan arbenigwyr ac yn cymryd rhan mewn ymchwil sy’n torri tir newydd. A hyn i gyd mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol, lle mae gweithwyr proffesiynol yn gwerthfawrogi hyfforddeion ac wedi ymrwymo i’w datblygiad.
Hyfforddiant Seiciatreg  

Hyfforddiant Radioleg  
Hyfforddiant Pediatreg        

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru (PDF, 1.7mb)

Ydych chi’n nyrs newydd gymhwyso neu wedi bod yn nyrsio ers blynyddoedd? Gall symud i Gymru eich help u chi i ddatblygu eich gyrfa.

E-bost: ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru


Cysylltwch â ni

01443 848576 neu 01443 848553

Ebost: ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru